MKK Hlinečan

Adresa Adámkova tř. 341, 539 01 Hlinsko
Telefon 469 311 101
E-mail: mfc@hlinsko.cz
Web: http://www.mfc-hlinsko.cz
Městský kulturní klub Hlinečan je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Hlinsko za účelem zajišťování kulturní činnosti a udržování kulturních tradic, a to převážně na území města. Je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem kulturních akcí, divadelních představení, koncertů a výstav.