Pro velký úspěch ještě jednou. PŘÍHODA s.r.o. zahajuje druhý rekvalifikační kurz pro budoucí šičky textilních rozvodů vzduchu. Začínáme v červnu.
Profilovka
26. 03. 2024
visibility 1982

Pro velký uspěch ještě jednou.

PŘÍHODA s.r.o. hledá zájemce o drůhý zaučovací program pro budoucí šičky textilních rozvodů vzduchu. Účastnice prvního kurzu budou v dubnu a květnu postupně přecházet do výroby a nové mohou začít v červnu. 

V 3-6 měsíčním kurzu zájemkyně naučíme pracovat s průmyslovým šicím strojem, aby pak zvládly nástup do běžné výroby v naší firmě. Nepožadujeme žádné předchozí zkušenosti. Účastníci budou po dobu kurzu našimi zaměstnanci s minimální mzdou. Začátek i délka kurzu se přizpůsobí možnostem a schopnostem každé uchazečky, první mohou začít v červnu. Uvítáme i dřívější zaměstnankyně, které pro nedostatek zkušeností nestíhaly tempo ve výrobě.

Pro přihlášení do kurzu nebo bližší informace, prosím kontaktujte paní Mičínovou na čísle 469 311 856 nebo email personalni@prihoda.com