Hlinsko skončilo za rok 2018 se záporným výsledkem pouze osm milionů korun

Napsal/a
Věra Dvořáková

Základní informace o finančním hospodaření města se po skončení kalendářního roku vypracovávají do závěrečného účtu. Jedná se o údaje o plnění rozpočtů, údaje o hospodaření města, informace o finančních operacích, hospodaření s fondy a další.

Součástí závěrečného účtu je také vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu EU, k rozpočtům pro Pardubický kraj, obce, státní fondy a další.

Dne 28. prosince 2017 schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok 2018. Ve schodkovém rozpočtu města byly schváleny výdaje v částce 245 958 000 Kč a příjmy ve výši 210 648 900 Kč. Schodek rozpočtu (rozdíl mezi výdaji a příjmy) byl schválen ve výši 35 309 100 Kč s tím, že bude kryt zapojením části zůstatku finančních prostředků z minulých let.

V průběhu roku bylo hospodaření města hodnoceno a v případě potřeby byla prováděna rozpočtová opatření. Celkem bylo provedeno 106 těchto opatření.

K poslednímu dni roku 2018 město skončilo hospodaření se záporným výsledkem 7 865 761,12 Kč. Tento schodek rozpočtu byl proti plánovanému schodku 35 309 100 Kč nižší.

Na všechny příjmy a výdaje se můžete podívat přímo v závěrečném účtu: http://bit.ly/zaverecny-ucet-mesta-Hlinska-za-rok-2018

Štítky článku:
· ·
Kategorie článku:
Ekonomika

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Sdílení
ZAVŘÍT